Oddział Leczenia Uzależnień

Oddział realizuje podstawowy program terapii uzależnienia od alkoholu określony w rozporządzeniu MZiOS z dnia 31.12.1999 roku w sprawie organizacji, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego.

Czas leczenia to 42 dni. W trakcie hospitalizacji realizowany jest podstawowy program psychoterapii uzależnienia, którego celem jest uzyskanie przez pacjenta tożsamości chorobowej, rozpoznanie przez niego rozmiarów destrukcji spowodowanych przez alkohol, rozpoczęcie procesu uznawania bezsilności wobec alkoholu oraz nauczenie się radzenia z głodem alkoholowym.

Po zakończeniu leczenia stacjonarnego pacjenci kierowani są do dalszego leczenia am­bulatoryjnego w rejonowych Poradniach Odwykowych - zaawansowany program psychoterapii uzależnienia. Po zakończeniu leczenia w oddziale, przez rok co 2 miesiące, pacjenci uczestniczą w "Zjazdach Absolwentów", rozliczając na nich Plany Dalszego Zdrowienia.

Terminy Zjazdów Absolwentów w 2016 roku:

16 kwietnia - zapraszamy

Narodowy Fundusz Zdrowia Biuletyn Informacji Publicznej TUV