Oddział Leczenia Uzależnień

Oddział realizuje podstawowy program terapii uzależnienia od alkoholu określony w Rozporządzeniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi. Czas leczenia to 42 dni. W trakcie hospitalizacji realizowany jest podstawowy program psychoterapii uzależnienia, którego celem jest uzyskanie przez pacjenta tożsamości chorobowej, rozpoznanie przez niego rozmiarów destrukcji spowodowanych przez alkohol, rozpoczęcie procesu uznawania bezsilności wobec alkoholu oraz nauczenie się radzenia z głodem alkoholowym.

Po zakończeniu leczenia stacjonarnego pacjenci kierowani są do dalszego leczenia ambulatoryjnego w rejonowych Poradniach Odwykowych - zaawansowany program psychoterapii uzależnienia. Po zakończeniu leczenia w oddziale, pacjenci mogą uczestniczyć w "Zjazdach Absolwentów", rozliczając na nich Plany Dalszego Zdrowienia.

 

Najbliższy termin Zjazdu Absolwentów w 2016 roku:

03 września - zapraszamy

Narodowy Fundusz Zdrowia Biuletyn Informacji Publicznej TUV